Materiały Edukacyjne

W ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” POWR.02.10.00-00-5006/17-00 wypraacowano:  

FILMY

Matematyka

Zajęcia techniczne

Edukacja matematyczna

Edukacja polonistyczna

Język angielski

Historia

PORADNIKI

Indywidualizacja nauczania
Nauczanie eksperymentalne
Metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Kompleksowe wspieranie szkoły z uwzględnieniem  doskonalenia zadań edukacyjnych
Doskonalenia nauczania wykorzystujące koncepcję zadania edukacyjnego
OK – zeszyt
Analiza prac uczniów
Spacer edukacyjny
Obserwacja koleżeńska
Kształcenie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych
Kształtowanie właściwych postaw u uczniów: kreaktywności, innowacyjności i pracy zespołowej
Kompetencja kluczowa – porozumiewanie się w językach obcych
Rozwijanie kluczowych kompetencji TIK

PRZEWODNIK

Efektywne kształcenie kompetencji kluczowych - efekty pracy Asystenów Szkół - AS1

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SZKOLEŃ

Kursy internetowe

Kurs1

Kurs2

Kurs3

Kurs4

Kurs5

Szczegółowe programy szkoleń

SPS1 

SPS2

SPS3

SPS4

W ramach projektu "Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej" POWR.02.10.00-00-5008/17-00 wypracowano

FILMY

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Wos

J. polski

PORADNIKI

Zindywidalizowane podejście do ucznia
Nauczanie eksperymentalne
Kompleksowe wspieranie szkoły
Doskonalenia zadań edukacyjnych
Analiza prac uczniów
Spacer edukacyjny
Obserwacja koleżeńska
Doskonalenie uczniowskich OK-zeszytów
Nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie metody eksperymentu i innych metod aktywnych.
Kształtowanie właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej)
Indywidualizowane podejście do uczniów
Technologie Informacyjno - Komunikacyjne

PRZEWODNIK

Efektywne kształcenie kompetencji kluczowych - efekty pracy Asystenów Szkół

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SZKOLEŃ

Kursy internetowe

Kurs1

Kurs2

Kurs3

Kurs4

Kurs5

Szczegółowe programy szkoleń

SPS1 

SPS2

SPS3

SPS4

 

W przypadku trudności z dostępem prosimy o kontakt mailowy: ceo@ceo.org.pl