Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Styl strony

  • Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

O PROJEKCIE ASYSTENT SZKOŁY

Celem projektu Asystent Szkoły (AS) jest podniesienie jakości i efektywności pracy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz ich współpracowników w zakresie umiejętności wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli w dawaniu uczniom na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych efektywnych zadań edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. W pierwszej edycji projektu (AS1) dziewięć samorządowych placówek doskonalenia nauczycieli oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie przygotują 192 Asystentów do procesu wspomagania 576 szkół - wartość dofinansowania ze środków EFS: 1 684 025,65 zł. Analogicznie w drugiej edycji projektu (AS2) cztery samorządowe pdn-y oraz CEO wspólnie przygotują 90 Asystentów do procesu wspomagania 270 szkół - wartość dofinansowania ze środków EFS: 796 063,58 zł. W wyniku tych działań nastąpi poprawa dawanych uczniom przedmiotowych zadań edukacyjnych, tak aby efektywnie rozwijały one kompetencje kluczowe uczniów w 846 szkołach w całej Polsce.