KURS E-LEARNINGOWY

Uczestnicy naszych dwóch projektów: 

  • Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej (POWR.02.10.00-00-5008/17-00)
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (POWR.02.10.00-00-5006/17-00)

od września do grudnia 2017 uczestniczyli w kursach internetowych na naszej platformie